pozivnicezavjencanje.ba pozivnicezavjencanje.ba - Pozivnice za vjen?anje - Megatrend - vjen?anje u trendu!

pozivnicezavjencanje.baWebsite Profile

Title: Pozivnice za vjen?anje - Megatrend - vjen?anje u trendu!
Keywords: pozivnice za vjencanje, pozivnica za vjencanje, pozivnice za svadbu, pozivnica za svadbu, pozivnice, pozivnica, vjen?anje, vjen?anja, svadba, svadbu
Description:Savr?ene pozivnice za savr?eno vjen?anje! Modernog dizajna i pristupa?ne cijene, odu?evi?e Va?e zvanice i ostaviti fantasti?an prvi utisak...
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

pozivnicezavjencanje.ba Information

Website / Domain:pozivnicezavjencanje.ba
Website IP Address:104.27.154.171
Domain DNS Server:paul.ns.cloudflare.com,sue.ns.cloudflare.com

pozivnicezavjencanje.ba ranks

Alexa Rank:2406535
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pozivnicezavjencanje.ba Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,300
Daily Revenue:$17
Monthly Revenue:$517
Yearly Revenue:$$6,300
Daily Unique Visitors:1,588
Monthly Unique Visitors:47,640
Yearly Unique Visitors:579,620

pozivnicezavjencanje.ba WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server cloudflare-nginx
Date Tue, 16 Oct 2018 02:38:34 GMT

pozivnicezavjencanje.ba WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
pozivnice za vjencanje 0 0.00%
pozivnica za vjencanje 0 0.00%
pozivnice za svadbu 0 0.00%
pozivnica za svadbu 0 0.00%
pozivnice 13 1.70%
pozivnica 8 1.04%
vjen?anje 19 2.50%
vjen?anja 3 0.39%
svadba 0 0.00%
svadbu 0 0.00%

pozivnicezavjencanje.ba Similar Website

Domain WebSite Title
pozivnice.hr Pozivnice za vjen?anje - Pozivnice.hr
pozivnice.org Pozivnice za vjen?anje - Grafoart
sim-tiskara.hr Tiskara ?im | Pozivnice za vjen?anje
pd-vjencanja.hr Paulina dizajn vjen?anja|Pozivnice za vjen?anje|Cvije?e za vjen?anje
grafika-grafoprint.hr Kalendari, pozivnice za vjen?anje, zahvalnica za vjen?anje, igra?e karte, reklamne vre?ice, novogod...
pozivnica.me Pozivnica.me -pozivnice za vjen?anje, zahvalnice za vjen?anje, kartice sa brojevima stolova i imeni...
cestitke-za-vjencanje.com ?estitke za vjen?anje, pozivnice, ljubavne pri?e
pozivnicezavjencanje.com Pozivnice za vjen?anje, izrada pozivnica i zahvalnica
pozivnice.eu Jeftine i moderna pozivnice i zahvalnice za vjen?anje
emotion-grafika.com e-motion grafika Pozivnice i zahvalnice za vjen?anje
vjencanjeuinozemstvu.com Naslovna - Vjen?anje u inozemstvu
vjencanje-u-inozemstvu.com Naslovna - Vjen?anje u inozemstvu
glazbaucrkvi.com njih dvoje - glazba za vjen?anje u crkvi
pozivnice-vjencanje.com Sve za vjen?anje — POZIVNICE, ZAHVALNICE, REVERI, KONFETE, PODVEZICE, MA?NE ZA AUTOMOBILE...
vjencanje.info VJEN?ANJE INFO - organizacija vjen?anja - foto video prilozi, pozivnice, glazba, restorani vjen?ani...
artemida-cvijece.hr Artemida cvije?e za vjen?anje
rodjendan-baloni.com Baloni Dominion / baloni / Baloni za vjen?anje
vjencanje-ponuda.com Vjen?anje ponuda - web portal za mladence

pozivnicezavjencanje.ba Alexa Rank History Chart

pozivnicezavjencanje.ba aleax

pozivnicezavjencanje.ba Html To Plain Text

Pozivnice za vjen?anje - Megatrend - vjen?anje u trendu! Skip to content Telefon: +387 (0) 49 218 026 | Viber & WhatsApp: 0038765924780 Blog O nama ?esta pitanja Linkovi Telefon: +387 (0) 49 218 026 | Viber & WhatsApp: 0038765924780 Po?etna Proizvodi Pozivnice za vjen?anje Akcija Novi modeli Foto zahvalnice Tablice za auto Oznake mjesta Koverte Bed?evi Magneti Konfeti Bidermajeri Jastu?i?i za prstenje Kolekcije proizvoda Mali reveri Veliki reveri Narukvice Velike narukvice Uradi sam (repromaterijal) ?tampa Pogledaj sve proizvode Informacije Video uputstva ?tampa pozivnica Uputstvo za kupovinu ?esta pitanja Tekstovi za pozivnice Kako zapo?eti tekst pozivnice? Kako zavr?iti tekst pozivnice? Kontakt Korpa / 0,00 KM 0 Nema proizvoda u korpi 0 Korpa Nema proizvoda u korpi Iz na?e ponude izdvajamo Pozivnice za vjen?anje Brza izrada, odli?an kvalitet i velika ponuda. Pogledaj pozivnice za vjen?anje Foto Zahvalnice Veliki izbor foto zahvalnica Pogledaj ?elite sve istog ili sli?nog dizajna? Kolekcije proizvoda Pogledaj Narukvice i reveri Ponuda velikih i malih revera i narukvica Narukvice Reveri Bed?evi Velika ponuda bed?eva Pogledaj Do pozivnica u tri jednostavna koraka Ispunite narud?bu Na na?oj internet stranici mo?ete ispuniti narud?bu sa proizvodima koje ?elite naru?iti i eventualnim tekstom za ?tampu, nakon ?ega mi dobijamo podatke koje ste unijeli i kre?emo sa obradom Va?e narud?be. Obrada narud?be Obrada narud?be se sastoji iz tri odvojena procesa: izrada pripreme za ?tampu, potvrda i uplata. Kada se ispune sva tri uslova kre?emo sa postupkom izrade i pripremanja Va?e narud?be za isporuku. Isporuka na adresu Isporuku proizvoda u BiH vr?imo putem brze po?te koja paket dostavlja u roku od 24 ?asa. Dostavu u inostranstvo vr?imo putem po?te i nakon ?to po?aljemo paket na Va?u email adresu ?ete dobiti kod za pra?enje paketa. Izdvojene pozivnice za vjen?anje Pozivnice za vjen?anje Prona?ite savr?ene pozivnice za Va?e vjen?anje u na?oj internet prodavnici. Modernog dizajna, ?aljive i elegantne, sve na jednom mjestu a po fantasti?nim cijenama – Besplatna i brza isporuka u BiH! Sve pozivnice za vjen?anje su izra?ene od jako kvalitetnog papira i definitivno ?e ostaviti odli?an utisak na Va?e zvanice. Sve pozivnice Akcija Novi modeli Pozivnica za vjen?anje 2717 Od: 0,70 KM Novi modeli Pozivnica za vjen?anje 2719 Od: 0,90 KM Novi modeli Pozivnica za vjen?anje 2725 Od: 0,70 KM Na?u ponudu unaprije?ujemo svake sezone, na slede?em linku mo?ete pogledati aktuelne nove modele pozivnica za vjen?anje koje su stigle u 2017. godini. Pogledaj nove modele Na pravom ste mjestu Pored pozivnica za vjen?anje koje su na? glavni proizvod u ponudi na na?em sajtu mo?ete prona?i i mnogo drugih proizvoda iz svadbenog programa. Na?i proizvodi svojim kvalitetom i elegantnim izgledom upotpuni?e Va? najsre?niji dan a proizvodi iz na?e sekcije pokloni za goste ?e ostaviti odli?an utisak na Va?e zvanice i pokazati im va?u zahvalnost kao i koliko cijenite njihovo prisustvo u Va?em najradosnijem danu. Besplatna dostava Dostava za podru?je Bosne i Hercegovine je besplatna za sve narud?be ?ija vrijednost naru?enih proizvoda (ne ra?unaju?i ?tampu) prelazi 100KM. Sni?enje Trenutno je u toku veliki popust do 50% na odre?ene modele pozivnica za vjen?anje. Modeli su na akciji do isteka zaliha. Akcija Reveri, narukvice, bed?evi ili kitnja Kolekcija Perla Kolekcija Perla – 1231 Mali rever 0,60 KM Reveri Veliki reveri Kolekcija Harmony Kolekcija Harmony – 1064 Narukvica 1,00 KM Narukvice Velike narukvice Bed?evi Bed? b137 Od: 0,80 KM Bed?evi Reveri, narukvice i bed?evi Buketi?i za rever (skra?eno “Reveri”) i bed?evi su detalji koji se gostima stavljaju na rever od sakoa, kaputa ili jakne prilikom dolaska na vjen?anje. Narukvice su namjenjene go??ama, ve?u se na ruku tako?e prilikom dolaska. Izra?uju se od umjetnog dekorativnog cvije?a, organdi ili satenskih traka, akrilnih kamen?i?a, bisera, metalnih dijelova itd. Uskla?uju sa temom Va?eg vjen?anja i podi?u kvalitet i vizuelni efekat doga?aja na vi?i nivo. Novi trend je da se umjesto revera i narukvica na vjen?anjima koriste bed?evi. Na bed?evima je mogu?e ?tampati razne ukrasne grafi?ke motive i fotografije ?to je i jedan od razloga za?to se bed?evi sve vi?e koriste za personalizovanje Va?eg posebnog dana. ?elite unikatnu kitnju za Va?e zvanice? Onda su bed?evi pravo rje?enje za Vas. Na bed?eve je mogu?e ?tampati razne dekorativne detalje kao i fotografije. Pogledaj Bed?eve Foto Zahvalnice, konfeti i magneti Foto zahvalnice, Konfeti i Magneti ?elite da se zahvalite rodbini i prijateljima ?to su Vas podr?ali i veselili se sa Vama, podijelili trenutak sklapanja braka i bili svjedoci ovog sve?anog doga?aja? Foto zahvalnica sadr?i prikladan tekst i Va?u fotografiju sa vjen?anja i zato se pokazala kao najljep?i poklon koji mo?ete da im podarite. Fotografija ?e ih podsje?ati na taj prelijepi dan, a tekst ?e biti odraz Va?e ljubavi i pa?nje. Konfeti su pokloni u obliku ukrasnih kutijica i obi?no se u njih ubacuju bombone. Magneti predstavljaju pravu atrakciju i polako ali sigurno postaju trend, na njih je mogu?e ?tampati razne ?tampane motive kao i fotografiju mladenaca. Foto zahvalnice Kolekcija Harmony – 1221 Foto zahvalnica 1,00 KM Foto zahvalnice Kolekcija Lila Kolekcija Lila – 877 Konfet memory 1,40 KM Konfeti Magneti Magnet m103 Od: 1,10 KM Magneti Zahvalite se svojim zvanicama na originalan i zanimljiv na?in i poklonite im ne?to po ?emu ?e pamtiti Va? najradosniji dan. Pogledaj Foto Zahvalnice Kolekcije proizvoda za vjen?anje Kolekcija Chic 8 PROIZVODA Pogledaj Kolekcija Lila 10 PROIZVODA Pogledaj Kolekcija Perla 8 PROIZVODA Pogledaj Kolekcije proizvoda Prilikom planiranja i organizacije vjen?anja potrebno je obratiti pa?nju i na sitne detalje koji ?e Va?em vjen?anju dati poseban pe?at i pokazati koliko ste pa?nje i strpljenja ulo?ili u taj proces. Idealno rje?enje za Vas su kolekcije. Kolekcije su skupovi proizvoda koji su povezani dizajnom, bojom i sitnim detaljima. Ako ?elite da Va?e vjen?anje izgleda savr?eno i pri tome ?ak i jedinstveno, da odu?evite goste i da za uspomenu ponesu jedan mali poklon (konfet ili foto zahvalnicu), onda sigurno trebate uzeti kolekciju! U?tedite vrijeme koje biste utro?ili u kombinaciju odre?ene pozivnice za vjen?anje sa reverima, zahvalnicama i ostalim detaljima. Uzmite ve? iskombinovanu kolekciju. Pogledaj Kolekcije Ostali proizvodi iz na?e ponude Ostali proizvodi Na na?oj internet stranici mo?ete prona?i ?iroku ponudu svadbenog programa. Na stranici su prikazani proizvodi kao ?to su: Bidermajeri, Jastu?i?i za prstenje, Koverte, Oznake mjesta, Tablice za automobile kao i ?iroka ponudu repromaterijala iz programa “Uradi sam“. Ponuda iz programa “Uradi sam” uklju?uje razni repromaterijal za izradu svadbenog programa. U ponudi se nalaze slede?i proizvodi: Akrilni kamen?i?i, Bobice (ispune), Cvjeti?i, Iglice, Nosa?i revera, PVC (plasti?ne) ukrasne ma?ne, Trake, Ukrasne ?ice, Zastave. Tablice za auto Tablice za auto 18013 10,00 KM Tablice...

pozivnicezavjencanje.ba Whois

Domain Name: POZIVNICEZAVJENCANJE.BA


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en